Що таке ПДВ і як його рахувати

Що таке ПДВ і як його рахувати? 💸

Податок на додану вартість (ПДВ) є одним із основних податків, що застосовуються у багатьох країнах. Цей податок має велике значення для фінансування державних витрат та розвитку економіки. У цьому статті ми розглянемо, що таке ПДВ, принципи його розрахунку та відрахування, а також важливість правильного сплати цього податку.

Що таке ПДВ

Податок на додану вартість (ПДВ) – це форма оподаткування, в якій оподатковується приріст вартості товарів та послуг на кожному етапі виробництва та реалізації. Це означає, що податок стягується не тільки з кінцевого споживача, але й з усіх учасників ланцюжка виробництва та постачання товарів або послуг.

Ціль і призначення ПДВ

Основною ціллю ПДВ є забезпечення стійкого надходження до бюджету держави та фінансування різних сфер діяльності, включаючи освіту, охорону здоров’я, інфраструктуру та соціальні програми. Податок на додану вартість є ефективним засобом збору податків, оскільки він розподіляється між усіма учасниками ринку відповідно до їх доданої вартості.

Принципи розрахунку ПДВ

 1. Ставки ПДВ

У більшості країн існує кілька рівнів ставок ПДВ. Загальна ставка ПДВ застосовується до більшості товарів та послуг і має найвищий рівень. Знижена ставка ПДВ застосовується до певних категорій товарів та послуг, які вважаються соціально важливими, наприклад, продукти харчування, ліки та книги. Особлива ставка ПДВ може бути встановлена для окремих товарів або послуг, які підлягають спеціальному оподаткуванню, наприклад, алкоголь або тютюн.

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування ПДВ є товари та послуги, які підлягають оподаткуванню. Однак, існують винятки, коли деякі товари або послуги можуть бути звільнені від ПДВ. Наприклад, деякі медичні послуги, освітні послуги або фінансові операції можуть бути звільнені від оподаткування.

 1. Розрахунок ПДВ

Розрахунок ПДВ здійснюється за формулою: (сума вартості товарів або послуг) х (ставка ПДВ). Для прикладу, якщо вартість товару становить 1000 гривень, а ставка ПДВ складає 20%, то розрахунок ПДВ буде наступним: 1000 x 0.20 = 200 гривень.

 1. Відрахування ПДВ

Відрахування ПДВ відбувається на двох рівнях: відрахування входного ПДВ і відрахування вихідного ПДВ. Входний ПДВ відноситься до оподатковуваних витрат підприємства, які пов’язані з придбанням товарів та послуг для виробництва або реалізації. Вихідний ПДВ – це сума податку, яку підприємство стягує зі своїх клієнтів при продажу товарів або послуг. Відрахування ПДВ полягає у відніманні входного ПДВ від вихідного ПДВ, і різниця становить суму, яку підприємство сплачує до бюджету держави.

 1. Звітність і сплата ПДВ

Підприємства, які оподатковуються ПДВ, зобов’язані регулярно подавати податкові декларації, в яких вони звітуватимуть про суму входного та вихідного ПДВ за певний період. Терміни сплати ПДВ можуть варіюватися в залежності від законодавства країни.

 1. Особливі випадки

ПДВ на міжнародні операції: Міжнародні операції можуть підлягати спеціальним правилам оподаткування ПДВ. Наприклад, існує можливість звільнення від ПДВ при експорті товарів або послуг за межі країни.

ПДВ на електронну торгівлю: З огляду на швидкий розвиток електронної торгівлі, багато країн вводять спеціальні правила оподаткування ПДВ для електронних послуг та товарів, які продаються через Інтернет.

Огляд ставок для ПДВ в Україні

Огляд ставок для пдв в УкраїніВ Україні ставки податку на додану вартість (ПДВ) регулюються Податковим кодексом України. Ставки ПДВ можуть варіюватися залежно від типу товарів та послуг. Нижче наведено огляд основних ставок ПДВ, що застосовуються в Україні:

 • Загальна ставка ПДВ (20%): Ця ставка застосовується до більшості товарів та послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ. Вона є найбільш поширеною та застосовується до більшості комерційних операцій.
 • Знижена ставка ПДВ (7%): Ця ставка застосовується до певних видів товарів та послуг, які вважаються соціально важливими або особливими. До цієї категорії входять, наприклад, деякі продукти харчування, книги, ліки, житлові послуги, окремі види медичних послуг тощо.
 • Спеціальна ставка ПДВ (0%): Ця ставка застосовується до експорту товарів за межі України. Вона сприяє підтримці зовнішньоекономічної діяльності та стимулює зовнішню торгівлю.

Важливо відзначити, що існують певні категорії товарів та послуг, які можуть бути звільнені від ПДВ, зокрема, окремі медичні та освітні послуги, фінансові операції тощо.

При розрахунку ПДВ необхідно враховувати відповідну ставку, яка застосовується до конкретного виду товару чи послуги, а також правила, визначені Податковим кодексом України. ПДВ виступає важливим джерелом доходів державного бюджету та має суттєвий вплив на фінансову стійкість та розвиток країни.

Які закони в Україні контролюють ПДВ

В Україні контроль за оподаткуванням ПДВ здійснюється згідно з наступними законодавчими актами:

 1. Податковий кодекс України: Головна нормативна база щодо оподаткування в Україні, включаючи ПДВ. Податковий кодекс визначає ставки ПДВ, об’єкт оподаткування, процедури розрахунку та сплати податку, правила відрахування ПДВ та вимоги до звітності.
 2. Закон України “Про податок на додану вартість”: Цей закон визначає загальні принципи оподаткування ПДВ, уточнює правові основи його застосування, включаючи визначення ставок ПДВ та об’єкта оподаткування.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок застосування Податкового кодексу України щодо ПДВ”: Ця постанова встановлює практичні вказівки та правила щодо розрахунку, сплати та звітності з ПДВ.
 4. Податкові роз’яснення: Державна податкова служба України видає роз’яснення та довідки з питань оподаткування, включаючи ПДВ. Ці документи надають кларифікацію щодо використання певних пільг, особливостей розрахунку ПДВ та правил звітності.
 5. Міжнародні угоди: Україна також дотримується міжнародних угод, які впливають на оподаткування ПДВ, зокрема угоди про уникнення подвійного оподаткування та міжнародні торговельні угоди.

Ці закони та нормативно-правові акти сприяють контролю за оподаткуванням ПДВ в Україні та забезпечують додержання податкових зобов’язань. Державна податкова служба та інші відповідні органи займаються моніторингом та контролем за дотриманням цих правил.

Цікава стаття для Вас – Де відстежувати курси криптовалюти?

Висновок

Податок на додану вартість (ПДВ) є важливим фінансовим інструментом для держави та має значення для розвитку економіки. Розрахунок ПДВ базується на принципі оподаткування приросту вартості товарів та послуг на кожному етапі ланцюжка виробництва та постачання. Важливо правильно розраховувати та сплачувати ПДВ, дотримуючись встановлених ставок та звітних обов’язків. Особливі випадки, такі як міжнародні операції та електронна торгівля, також мають вплив на оподаткування ПДВ. Зрозуміння принципів розрахунку та відрахування ПДВ є важливим для бізнесу та споживачів, щоб виконувати свої податкові зобов’язання та сприяти сталому економічному розвитку.

Вадим Зубчинський

Вадим Зубчинський

Інформаційний аналітик. Досвідчений блогер і фахівець з інформаційної безпеки.